Press "Enter" to skip to content

Historie školy

Historie školy

O příznivém vlivu hudby a dalších uměleckých činností na člověka pochybuje málokdo. To samozřejmě věděli i členové Klubu přátel umění v Mladé Boleslavi, když koncem roku 1928 z jejich podnětu začaly přípravy ke vzniku městské hudební školy.

Vyučování probíhalo zpočátku v budově gymnázia, následoval Dům židovské obce, vyučovalo se i v soukromých bytech učitelů, v Konviktu, za války i v šatnách divadla a konečně v budově na Českobratrském náměstí.

Počátkem šedesátých let došlo k přejmenování hudební školy na lidovou školu umění (LŠU). Výuka byla v těchto letech dále rozšířena o výtvarný, literárně-dramatický a taneční obor. V současné době působí škola jako základní umělecká škola (ZUŠ) v nově postavené , o jejíž prostory se dělí s 9. ZŠ. Hudební obor navštěvuje pravidelně více než 500, taneční 100, výtvarný asi 230 a literárně dramatický až 30 žáků. Výuka dále probíhá v pobočkách v Dobrovici a v Bělé pod Bezdězem. Školu navštěvují především žáci základních, případně středních škol, výjimečně přijímáme i talentované předškoláky, ojediněle i zájemce starší 20 let.

Ve škole pracuje celá řada kvalitních souborů, smyčcový orchestr a dva menší pěvecké sbory. Jednotlivci i soubory vystupují při různých kulturních akcích ve městě, na třídních předehrávkách, veřejných koncertech atd. Nejvyspělejší absolventi se mohou dále uplatnit v Mladoboleslavském komorním orchestru, jehož špičková úroveň je mezi amatérskými soubory uznávaná i v zahraničí, dále pak v Podnikovém dechovém orchestru Škoda Auto Mladá Boleslav a zpěváci v pěveckém sboru Boleslav.

Celá řada našich absolventů studuje na konzervatořích a vysokých školách s uměleckým zaměřením. Nejvýraznějších úspěchů dosahují tradičně žáci smyčcového oddělení, v poslední době se začínají výrazněji prosazovat zpěváci a klarinetisté. Ve škole získávali své první hudební zkušenosti i pozdější význační umělci, například členové České filharmonie K. Řehák, J. Sládeček a J. Formáček, hráč Talichova kvarteta J. Kvapil, dirigent J. Štych, klavíristka D.Šimonková, houslistka J.Nováková a hudební skladatel M.Kocáb. Nejvýznamnější pedagogickou a uměleckou osobností posledních let byl bezesporu bývalý ředitel školy Josef Novák, zakladatel a umělecký vedoucí Mladoboleslavského komorního orchestru a všeobecně uznávaný vynikající houslový pedagog.

Velkému zájmu se těší i výuka v ostatních oborech. Ve výtvarném je největší zájem o kresbu, malbu, grafiku a keramiku. Taneční nabízí vedle tradiční výuky i možnost uplatnění ve skupině moderního soudobého tance. LDO se nejvíce orientuje na recitaci a dramatická pásma. I tyto obory se výrazným způsobem zapojují do kulturního dění ve městě, úspěšně se účastní soutěží. Velmi uspokojivý je i počet žáků přijatých do škol daného směru.

A co by si mohla škola přát do budoucna? Hlavně hodně talentovaných žáků a stále stejně kvalitní, nadšené a pro věc zapálené učitele.

©2023 ZUŠ Mladá Boleslav