Press "Enter" to skip to content

Úvod

Základní umělecká škola Mladá Boleslav,

17. listopadu 1325, příspěvková organizace

             Vítejte na stránkách Základní umělecké školy Mladá Boleslav.

     Již více než 90 let jsme garantem uměleckého vzdělávání v mladoboleslavském regionu. Naše ZUŠ má kapacitu 1000 žáků, kteří navštěvují výuku buď v hlavní budově školy v Mladé Boleslavi nebo v jedné z poboček v Dobrovici a Bělé pod Bezdězem. Děti jsou v péči padesáti vyučujících ve čtyřech uměleckých oborech – hudebním, literárně-dramatickém, tanečním a výtvarném. Mottem naší školy je „UMĚNÍ NÁS BAVÍ“.

     Naše škola používá ke správě žáků, rozvrhů, třídních knih a celkové organizaci výuky systém iZUŠ. Systém slouží pedagogům k zápisu hodin do třídní knihy a je k dispozici k nahlédnutí (po přihlášení) žákůmrodičům. V systému lze podávat elektronické omluvenky, které jsou zaneseny do třídní knihy. Pomocí systému se podávají i přihlášky zájemců o studium na naší škole. V iZUŠ jsou uvedeny kontakty na učitele oboru, hudební nauky nebo hudebního souboru.

LOGO iZUŠ
Logo iZUŠ

Podání přihlášky ke studiu, náhled do třídní knihy žáka, podání elektronické omluvenky a další.

Návody jsou v přípravě.

Stručný přehled dalšího obsahu stránek

OZNÁMENÍ ŠKOLY – Organizační údaje související s chodem školy ve formě blogu.

AKCE ŠKOLY – Chronologický přehled koncertů, výstav a dalších kulturních akcí pořádaných školou či akcí se spoluúčastí školy ve formě blogu. Akce jsou uváděny též na stránkách Facebook

PRO RODIČE – Odkaz na dokumenty týkající se výuky. Rozvrh PHV, hudební nauky a souborů, harmonogram školního roku. Dokumenty s provozními informacemi, formuláře.

INFO O ŠKOLE – Základní údaje o škole, úřední dokumenty (ŠVP, GPDR, Školní řád). Historie školy.

OBORY – Přehled vyučovaných oborů, studijních zaměřeních a vyučujících na naší škole.

HUDEBNÍ SOUBORY – Přehled hudebních souborů (předmětu skupinové interpretace) a sborů naší školy.

KONTAKTY – Kontakty na vedení školy a vedoucí poboček. Kontakt na učitele.

MULTIMÉDIA – Informace o zveřejněných projektech jednotlivých oborů či mezioborových aktivit. K prezentaci slouží i stránky Facebook a dva profily na Youtube: YT1YT2. Informace o provozu Zvukového studia ZUŠ.

ZAJÍMAVÉ ODKAZY 🙂
©2023 ZUŠ Mladá Boleslav