Press "Enter" to skip to content

Úvod

Základní umělecká škola Mladá Boleslav

17. listopadu 1325, Mladá Boleslav

Vítejte na stránkách Základní umělecké školy Mladá Boleslav. Webové stránky jsou z důvodu přechodu k novému zřizovateli od 1. ledna 2023 provizorní. Pracujeme na jejich aktualizaci. Děkujeme za pochopení.

Již více než 90 let jsme garantem uměleckého vzdělávání v mladoboleslavském regionu. Naše ZUŠ má kapacitu 1000 žáků, kteří navštěvují výuku buď v hlavní budově školy v Mladé Boleslavi nebo v jedné z poboček v Dobrovici a Bělé pod Bezdězem. Děti jsou v péči padesáti vyučujících ve čtyřech uměleckých oborech – hudebním, literárně-dramatickém, tanečním a výtvarném. Mottem naší školy je „UMĚNÍ NÁS BAVÍ“.

Naše škola používá ke správě žáků, rozvrhů, třídních knih a celkové organizaci výuky systém iZUŠ. Systém slouží pedagogům k zápisu hodin do třídní knihy a je k dispozici k nahlédnutí (po přihlášení) žákůmrodičům. V systému lze podávat elektronické omluvenky, které jsou zaneseny do třídní knihy. Pomocí systému se podávají i přihlášky zájemců o studium na naší škole. V iZUŠ jsou uvedeny kontakty na učitele oboru, hudební nauky nebo hudebního souboru.

LOGO iZUŠ
Logo iZUŠ

Podání přihlášky ke studiu, náhled do třídní knihy žáka, podání elektronické omluvenky a další.

Návody jsou v přípravě.

Stručný přehled dalšího obsahu stránek

OZNÁMENÍ ŠKOLY – Organizační údaje související s chodem školy ve formě blogu.

AKCE ŠKOLY – Chronologický přehled koncertů, výstav a dalších kulturních akcí pořádaných školou či akcí se spoluúčastí školy ve formě blogu. Akce jsou uváděny též na stránkách Facebook

PRO RODIČE – Odkaz na dokumenty týkající se výuky. Rozvrh PHV, hudební nauky a souborů, harmonogram školního roku. Dokumenty s provozními informacemi, formuláře.

INFO O ŠKOLE – Základní údaje o škole, úřední dokumenty (ŠVP, GPDR, Školní řád). Historie školy.

OBORY – Přehled vyučovaných oborů, studijních zaměřeních a vyučujících na naší škole.

HUDEBNÍ SOUBORY – Přehled hudebních souborů (předmětu skupinové interpretace) a sborů naší školy.

KONTAKTY – Kontakty na vedení školy a vedoucí poboček. Kontakt na učitele.

MULTIMÉDIA – Informace o zveřejněných projektech jednotlivých oborů či mezioborových aktivit. K prezentaci slouží i stránky Facebook a dva profily na Youtube: YT1YT2. Informace o provozu Zvukového studia ZUŠ.

ZAJÍMAVÉ ODKAZY 🙂
©2023 ZUŠ Mladá Boleslav