Press "Enter" to skip to content

Hudební soubory

Smyčcové soubory

Smyčcový soubor MALÍČEK

Žáci, studující smyčcové nástroje se od 3. ročníku zařazují do tohoto souboru, ve kterém pracují 2 – 3 roky a potom přecházejí do školního smyčcového orchestru. Repertoár je upravován a přizpůsobován začátečníkům tak, aby jej všichni zvládli. Cílem je seznámení hráčů se základy hry v orchestru a získání zájmu o kolektivní muzicírování. Při pravidelných zkouškách se učí orientovat podle dirigentovy taktovky, přizpůsobovat se spoluhráčům v technickém projevu, v intonaci, rytmu, dynamice a celkovém přednesu. Na základě zkušeností z vlastní souborové praxe se rozvíjí jejich vztah k hudbě a jejím tvůrcům. Výsledky své práce předvádějí na školních veřejných vystoupeních.

Smyčcový orchestr

Již tradičně tvoří žáci vyšších ročníků smyčcového oddělení Základní umělecké školy v Mladé Boleslavi Žákovský smyčcový orchestr. Orchestr podle potřeby doplňují hráči dalších oddělení hudebního oboru. Žáci se zde učí orchestrálním dovednostem, repertoár zahrnuje díla od doby barokní až po současnou filmovou hudbu. Orchestr se též učí umění doprovodu, kdy hraje se sólisty z řad nadějných žáků školy. Patří mezi nejlepší žákovské orchestry Středočeského kraje.

Scházíme se jednou týdně ke zkouškám a taky pořádáme pravidelná soustředění. Vystupujeme na veřejných koncertech ZUŠ a koncertech pro děti ze základních škol.

Nejlepší hráči se pak stávají členy Mladoboleslavského komorního orchestru, který v roce 2014 oslavil již padesát let od svého založení a patří k nejlepším českým amatérským tělesům.

Od roku 2009 vede orchestr MgA. Eva Pinkasová.

Dechové soubory

FLAUTO BAMBINI – Dobrovice

Vznikl z potřeb žáků dokázat hrát také ve společenství, což je někdy mnohdy těžší. Je to vynikající příprava pro pozdější hraní v dechovém orchestru nebo v nějakém komorním souboru. Hru dětí to posune o třídu výše, co se týče vnímání tónů ostatních hráčů a harmonického souznění.

FLAUTO AMICO, FLAUTO SCOLARO

Počátky hraní v souboru zobcových fléten hledejme především v 15. – 16. století. Hráči na zobcové flétny tehdy používali až 9 druhů fléten různého ladění. Tradice, kdy hrají celé rodiny a rody na flétny různých velikostí, žije dodnes například v Nizozemsku, Německu a v Anglii.

Také v České republice přestává být zobcová flétna „popelkou“ odsouzenou do role přípravného nástroje pro jiné dechové nástroje. Flétnové soubory interpretují především taneční hudbu renesance a baroka, ale také skladby autorů 20. a 21. století.

Na naší škole vznikl nejprve soubor Flauto Collegium, kde se nejpokročilejší žáci potkávají se svými učiteli v roli „kolegů“ – hráčů na zobcovou flétnu nad nejkrásnějšími skladbami uvedených období.

Účinkování v tomto souboru, který se pravidelně účastní prestižních soutěží a společenských akcí, předchází docházka do povinného předmětu komorní hra prostřednictvím souborů Flauto Amico a Flauto Scolaro. Jak vyplývá z českého překladu italských názvů, děti se zde učí býti zapálenými školáky a kamarády zobcové flétny.

Pro mnoho z našich žáků je právě hraní v těchto souborech hlavním cílem výuky na ZUŠ. Málokdo z nich může být vynikajícím sólovým hráčem. Avšak se svými kamarády školáky a učiteli – kolegy mohou v souborech zobcových fléten prožít mnoho radosti z muzicírování, která jim vydrží po celý život.

FLAUTO COLLEGIUM

Soubor zobcových fléten pod názvem „Flauto Collegium“ založil v roce 2005 vyučující Mgr. Tomáš Rýdl.

Název souboru vyjadřuje i jeho složení, které sestává ze současných i bývalých žáků ZUŠ a jejich vyučujících.

Flauto Collegium těží především z hudby renesance a baroka, ale doplňuje svůj repertoár i o skladby středověké, lidové a v poslední době i o skladby soudobé vážné hudby. Spolupracuje i s ostatními obory, zejména s našimi pěvci.

Tento flétnový soubor se pravidelně účastní veřejných kulturních akcí, jako byly např. „Divadelní pouť“ v divadle Novanta či Vánoční koncert pěveckého souboru Profundo ve Sboru českých bratří.

V roce 2010 natočil soubor CD ve Zvukovém studiu ZUŠ Mladá Boleslav.

BĚLSKÉ PÍŠŤALKY – Bělá pod Bezdězem

Soubor zobcových fléten v pobočce Bělá pod Bezdězem

Kytarové soubory

BUONA CHITARRA – Dobrovice

Soubor byl založen jako předmět Komorní hry. Žáci se lépe naučí vnímat rytmus a tempo, vědomě je kontrolovat, což se jim významně hodí i při sólových vystoupeních.

GUITARREANDO

Guitarreando je soubor pro šikovné kytaristy spíše staršího věku (ale i pro mladší), kteří mají zájem veřejně vystupovat a reprezentovat školu na koncertech a festivalech i mimo Mladou Boleslav. Předpokladem přijetí žáků do tohoto souboru je výborné rytmické cítění a orientace na hmatníku kytary minimálně v první poloze. Repertoár je sestaven ze skladeb různých stylových období, přičemž v některých skladbách je uplatněn i zpěv. Soubor na veřejnosti vystupuje spolu s Kytaráčkem pod názvem Kytarový soubor ZUŠ Mladá Boleslav.

KYTARÁČEK

Kytaráček je soubor pro šikovné kytaristy spíše mladšího věku (ale i pro starší), kteří mají zájem veřejně vystupovat a reprezentovat školu na koncertech a festivalech i mimo Mladou Boleslav. Předpokladem přijetí žáků do tohoto souboru je výborné rytmické cítění a orientace na hmatníku kytary minimálně v první poloze. Repertoár je sestaven ze skladeb různých stylových období, přičemž v některých skladbách je uplatněn i zpěv. Soubor na veřejnosti vystupuje spolu s Guitarreandem pod názvem Kytarový soubor ZUŠ Mladá Boleslav.

KYTARÍNO

André Segovia řekl: „Je něco krásnějšího něž kytara? Dvě kytary!“. V našem souboru se snažíme ještě více znásobit půvab tohoto nástroje prostřednictvím znění devíti i více kytar současně. Soubor vznikl ve školním roce 2012/2013 a je určen pro žáky třetích a vyšších ročníků. Ti se zde učí vzájemně spolupracovat, respektovat a vytvářet vyšší umělecké hodnoty. Repertoir souboru je tvořen z děl starých mistrů i současných skladatelů, lidových i populárních melodií v kvalitních tříhlasých až čtyřhlasých úpravách a je přizpůsoben hráčské úrovni žáků.

Pěvecké sbory

Dětský přípravný sbor PHV

Do sboru docházejí děti přípravného hudebního studia již od pěti let věku. Malí zpěváčci zpívají písně méně technicky náročné. Přiměřenou formou získávají základní pěvecké návyky, cílevědomě je v nich pěstován vztah ke zpěvu a hudební kultuře.

JIŘIČKY

Dětský pěvecký sbor JIŘIČKY v současnosti sdružuje více jak šedesát chlapců a děvčat ve věku 7 až 17 let z Mladé Boleslavi a okolí. Sbor byl založen v září 2004 v Mladé Boleslavi Jiřinou Jiřičkovou. Od 1. ledna 2005 sbor působí v rámci občanského sdružení Jiřičky MB a od 1. října 2006 se JIŘIČKY scházejí pod křídly Základní umělecké školy Mladá Boleslav. JIŘIČKY jsou rozděleny na přípravný sbor JIŘIČKY MINORKY, který tvoří děti zpravidla 2. až 5. tříd, a hlavní sbor JIŘIČKY, jenž navštěvují děti starší. Obě oddělení sboru se scházejí každé pondělí v odpoledních hodinách v koncertním sále ZUŠ.

JIŘIČKY koncertují samostatně, ale rovněž na společných koncertech například s dětským pěveckým sborem PTÁČATA z Mladé Boleslavi či dospělým smíšeným sborem BOLESLAV a účastní se festivalů a přehlídek dětských pěveckých sborů. Již tradičně se pak JIŘIČKY v Mladé Boleslavi podílejí na hudebně jevištních projektech. V roce 2011/2012 JIŘIČKY nastudovaly a v Městském divadle v Mladé Boleslavi uvedly muzikály pro děti Houby a Alibaba a čtyřicet Přemysla Kočího.

Kromě řady vystoupení v Mladé Boleslavi i dalších městech spolu Jiřičky zažívají také spoustu legrace během nácviku skladeb. Tradicí se stalo pro starší Jiřičky například pizzové či spacákové soustředění, pro mladší Jiřičky soustředění bábovkové. Vždy na jaře pak Jiřičky absolvují víkendové soustředění v Českém ráji.

V roce 2010 sbor natočil CD ve Zvukovém studiu ZUŠ Mladá Boleslav.

JIŘIČKY mají vlastní webové stránky www.jiricky.estranky.cz.

Ostatní soubory

DRUMMERS

Posláním souborové hry Drummers je dosažení rytmické souhry dvou a více hráčů na bicí nástroje. Počátkem je přehrávání vlastního partu, bez vstupování dalších hlasů, možno použít i dvouhlasá cvičení pro nezávislost rukou. Později, po dosažení herní samostatnosti hráčů, vybíráme vícehlasé party pro bicí tělesa jako jsou pochodové bicí skupiny, či sestavy pro latinskoamerické tance a rytmy. Výhledově lze pak tyto skladby prezentovat jako samostatná umělecká vystoupení.

Dětská lidová muzika PASTELKA

Dětskou lidovou muziku založil v září 2008 Jaroslav Kurzveil. Děti zpívají a hrají úpravy českých a moravských písní v obsazení: 1. a 2. housle, klarinet, zobcová flétna, viola, violoncello, kontrabas a dudy.

Věkové složení lidové muziky je v rozmezí od 9 do 16 let. Soubor má za sebou řadu veřejných vystoupení a též soutěžní vystoupení v rámci Soutěže souborů lidových nástrojů ZUŠ.

LITTLE BAND

Soubor Little Band byl založen v září roku 2004. Jedná se o otevřené seskupení žáků, kteří mají chuť muzicírovat i v jiném než akademickém duchu. Hraje se převážně užitá hudba. Aranže jsou šity na míru momentálnímu nástrojovému obsazení, kterým soubor disponuje.

BMODUS – Bělá pod Bezdězem

Bmodus je soubor Bělské pobočky školy, který se skládá z žáků hudebního oboru. V jeho obsazení jsou kytary, flétny a klavír.

Naším cílem je nacvičit vhodný repertoár, který by se dal použít při eventuálních veřejných příležitostech, přehrávkách, vernisážích a podobně. Nástrojové obsazení je netradiční, notový materiál pro něj upravuje jeho vedoucí Alexandr Visič.

FISARMONICA

Akordeonový soubor „Fisarmonica“ vznikl v roce 2012 v podobě malého, dětského souboru lidových nástrojů. Akordeon zde zaujímá své místo v přeneseném orchestrálním partu. Úpravy skladeb pro jednotlivé nástroje jsou aranžovány jako na místě jednotlivých partů v malém komorním orchestru či jiném ansámblu (sólový – melodický part, rytmický – doprovodný, basový – harmonický part).

Soubor má v repertoáru od jednoduchých úprav lidových písní až po skladby vyšší obtížnosti na nižší technické úrovni podle dispozic hráčů. Uplatní se zde různé stupně obtížnosti na hráče a technické požadavky. Technicky zdatnější hráči mají úlohu melodického a přesného rytmického držení souboru. Méně zdatní hráči drží basovou linku ansámblu. Hráči používají akordeony značky DELICIA, která umožňuje i přesnější ladění akordeonů v souboru.

Sdružení „Fisarmonica“ má za cíl upoutat pozornost na akordeon jako nástroj, který zaujímá souborové postavení stejně tak, jako samostatné sólové, nebo doprovodné, v projevu ať v hudbě vyššího populáru, nebo klasické i barokní tvorby, neboť zastává své místo jako jiný klávesový hudební nástroj, který není náročný na přemístění, ani akustické prostředí, či energetický zdroj.

V současnosti je soubor neaktivní.

©2023 ZUŠ Mladá Boleslav