Základní umělecká škola
Mladá Boleslav

Zaměstnanci školy

Věra Tondrová

E-mail: tondrovavera(a)seznam.cz
Telefon: 605867482
Pozice: učitelka
Pracoviště: ZUŠ Mladá Boleslav
Vyučované předměty: Sólový zpěv, sborový zpěv, hudební nauka, Přípravné studium
Odkaz na rozvrh: Odkaz
Oddělení: pěvecké, hudební nauka

Vystudovala Státní konzervatoř v Praze, obor sólový zpěv, poté na Lidové konzervatoři v Praze sbormistrovství. Od roku 1985 je členkou a sólistkou Smíšeného pěveckého sboru Boleslav, později i jeho sbormistryní. Několik let vystupovala jako sólistka Podnikového dechového orchestru Škoda. Na ZUŠ Mladá Boleslav vyučuje obory sólový a sborový zpěv, přípravná hudební výchova a hudební nauka.

Další zaměstnanci z příbuzného oddělení: Brodský Leoš, Horáčková Jitka, Jiřičková Jiřina, Kurzveil Jaroslav, Skopcová Veronika, Václavíková Lenka, Müllerová Kristýna, Cihlářová Lucie