Základní umělecká škola
Mladá Boleslav

Zaměstnanci školy

MgA. Eva Pinkasová

E-mail: eva.pinkasova(a)zusmb.cz
Telefon: 739 373 145
Pozice: statutární zástupkyně ředitelky
Pracoviště: ZUŠ Mladá Boleslav
Vyučované předměty: violoncello, smyčcový soubor, smyčcový orchestr
Odkaz na rozvrh: Odkaz
Oddělení: smyčcové

Vychovává budoucí violoncellisty, vede komorní soubory a od roku 2009 diriguje smyčcový orchestr. Je žačkou Marty Šulcové z mladoboleslavské Lidové školy umění. Po absolutoriu pardubické konzervatoře vystudovala hudební fakultu Akademie múzických umění v Praze ve třídě docenta Jiřího Hoška. Jeden semestr studovala na Orchestrální akademii v Toyamě v Japonsku. Je absolventkou letních kurzů v rakouském Semmeringu. Hrála  v několika komorních a orchestrálních sdruženích, s nimiž koncertovala u nás i v zahraničí. Je koncertním mistrem skupiny violoncell Mladoboleslavského komorního orchestru.

Pedagogickou činností se zabývá od roku 2001. Zpočátku působila v ZUŠ Praha - Horní Počernice, od roku 2007 učí na ZUŠ v Mladé Boleslavi. Její žáci pravidelně získávají přední místa v soutěžích základních uměleckých škol. V únoru 2017 byla jmenována do funkce statutární zástupkyně ředitelky školy.

Další zaměstnanci z příbuzného oddělení: Kurzveil Jaroslav, Macháčková Renata, Neumanová Eva, Šulcová Marta, Švejdová Marie, Hořák Václav, Nováková Diana