Základní umělecká škola
Mladá Boleslav

Zaměstnanci školy

Doc. MgA. Martin Pinkas, Ph.D.

E-mail: martin.pinkas(a)zusmb.cz
Telefon: 605509676
Pozice: učitel
Pracoviště: ZUŠ Mladá Boleslav
Vyučované předměty: trubka, eufonium, Elektronické zpracování hudby a Zvuková tvorba
Odkaz na rozvrh: Odkaz
Oddělení: dechové, zvuková tvorba

Vyučuje na ZUŠ v Mladé Boleslavi hru na žesťové nástroje a zvukovou tvorbu, zároveň pedagogicky působí na Hudební fakultě AMU v Praze v oboru Zvuková tvorba. Martin Pinkas absolvoval obor Hra na trubku na plzeňské konzervatoři u prof. Jiřího Pačese. Následně se věnoval studiu oboru Zvuková tvorba na Filmové (Bc stupeň) a Hudební (Mg stupeň) fakultě AMU. To završil doktorským studiem oboru Teorie filmové a multimediální tvorby na FAMU pod vedením Prof. Ing. Václava Syrového, CSc. s dizertační prací na téma Střih záznamu hudby.

Další zaměstnanci z příbuzného oddělení: Bango Miroslav, Hanousková Jana, Hošková Jana, Rýdl Tomáš, Skopcová Veronika, Kůgel Tomáš