Základní umělecká škola
Mladá Boleslav

Zaměstnanci školy

Mgr. Kristýna Müllerová

E-mail: kristyna.mullerova(a)zusmb.cz
Telefon: 604120715
Pozice: učitelka
Pracoviště: ZUŠ Mladá Boleslav
Vyučované předměty: klavír, hudební nauka
Odkaz na rozvrh: Odkaz
Oddělení: klávesové, hudební nauka

Pochází z Kadaně a je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v oborech matematika, hudební výchova a sbormistrovství.  V roce 2010 se zúčastnila Sbormistrovské soutěže studentů pedagogických fakult ČR, kde získala 1. místo včetně zvláštní ceny poroty za provedení povinné skladby. Od listopadu 2013 vede Ženský komorní sbor „Luscinia“ v Ústí nad Labem a od září roku 2015 Smíšený komorní sbor "Amytaky" v Liberci. V současné době si rozšiřuje vzdělání dálkovým studiem hry na klavír ve třídě MgA. Marie Al-Ashhabové na Konzervatoři v Teplicích.

Další zaměstnanci z příbuzného oddělení: Bangová Jitka, Maděrová Dagmar, Brodský Leoš, Hanková Helena, Hořáková Miroslava, Jiřičková Jiřina, Kováč František, Kurzveil Jaroslav, Mlčochová Jana, Müller Marek, Nečesaná Zdeňka, Novák Václav, Skopcová Veronika, Tondrová Věra, Václavíková Lenka, Valenta Ondřej, Cihlářová Lucie