Základní umělecká škola
Mladá Boleslav

Zaměstnanci školy

Ondřej Valenta

E-mail: ondrej.valenta(a)email.cz
Telefon: 723355913
Pozice: učitel
Pracoviště: ZUŠ Mladá Boleslav
Vyučované předměty: klavír
Odkaz na rozvrh: Odkaz
Oddělení: klávesové

(*1990) studuje od roku 2009 na varhanním oddělení Pražské konzervatoře. Zároveň se tamtéž věnuje také hře na cembalo a na klavír. Od letošního roku 2014/2015 studuje i na Akademii múzických umění. Před přijetím na Konzervatoř navštěvoval ZUŠ Mnichovo Hradiště (klavír) a ZUŠ Mladá Boleslav (varhany). Své vzdělání doplňuje pravidelně na mistrovských kurzech u nás i v zahraničí (Německo, Francie, Nizozemí, Španělsko) pod vedením předních odborníků. Mimo školu spolupracuje se sólisty i hudebními soubory. Navíc se letos stal varhaníkem při Královské kolegiátní kapitule na pražském Vyšehradě

Další zaměstnanci z příbuzného oddělení: Bangová Jitka, Maděrová Dagmar, Brodský Leoš, Hanková Helena, Hořáková Miroslava, Jiřičková Jiřina, Kováč František, Kurzveil Jaroslav, Mlčochová Jana, Müller Marek, Nečesaná Zdeňka, Novák Václav, Müllerová Kristýna