Základní umělecká škola
Mladá Boleslav

Hra na violoncello

VioloncelloVioloncello je jedním z nejčastěji používaných hudebních nástrojů. Uplatňuje se jako nástroj sólový a zároveň je neodmyslitelnou součástí komorní a souborové hry. Hra na tento nástroj klade značné nároky na intelektuální a fyziologické dispozice hráče, současně však plně rozvíjí všechny složky jeho hudebních schopností.

Hra na violoncello se začíná vyučovat v předškolním či raném školním věku dítěte. Během přípravného studia se zjišťují talentové předpoklady k dalšímu zdárnému studiu.

Vedle sólové hry se žáci uplatňují v komorních seskupeních, v souborové a orchestrální hře.

Škola disponuje rozsáhlým archivem violoncell všech velikostí, které je možno dle potřeby žákům zapůjčit.

Dále vyučují

MgA. Pinkasová Eva
Šulcová Marta