Základní umělecká škola
Mladá Boleslav

Fisarmonica

Vyučovací předměty Skupinové interpretace jsou naplňovány různými soubory, které jsou na naší škole organizovány již v tradičním či v různém nástrojovém obsazení a nebo vznikají na začátku školního roku s ohledem na momentální potřeby.

Vyučovací předměty mají učební osnovy, které se liší specifickými rozdíly jednotlivých seskupení. Skupinová interpretace je předmět povinně volitelný u všech nástrojů a sólového zpěvu od 4. ročníku I. stupně, viz. učební plány jednotlivých studiních zaměření..

Žáci mohou začít navštěvovat tento předmět i dříve než je jejich povinností a to v případě, že učitel uzná jejich schopnosti za adekvátní pro vstup do souboru.

Akordeonový soubor „Fisaronica“ vznikl v roce 2012 v podobě malého, dětského souboru lidových nástrojů. Akordeon zde zaujímá své místo v přeneseném orchestrálním partu. Úpravy skladeb pro jednotlivé  nástroje jsou aranžovány jako na místě jednotlivých partů v malém komorním orchestru či jiném ansámblu (sólový - melodický part, rytmický – doprovodný, basový – harmonický part).

Soubor má v repertoáru od jednoduchých úprav lidových písní až po skladby vyššího populáru na nižší technické úrovni podle dispozic hráčů. Uplatní se zde různé stupně obtížnosti na hráče a technické požadavky. Technicky zdatnější hráči mají úlohu melodického a přesného rytmického držení souboru. Méně zdatní hráči drží basovou linku ansámblu. Hráči používají akordeony značky DELICIA, která umožňuje i přesnější ladění akordeonů v souboru.

Sdružení „Fisarmonica“ má za cíl upoutat pozornost na akordeon jako nástroj, který zaujímá souborové postavení stejně tak, jako samostatné sólové, nebo doprovodné, v projevu ať v hudbě vyššího populáru, nebo klasické i barokní tvorby, neboť zastává své místo jako jiný klávesový hudební nástroj, který není náročný na přemístění, ani akustické prostředí, či energetický zdroj.

Dále vyučují

Nečesaná Zdeňka, dipl.um.