Základní umělecká škola
Mladá Boleslav


Zaměření školy a její vize

 • hledat nové cesty a způsoby komunikace ve výuce talentovaných žáků
 • individuálně přistupovat ke každému z nich s ohledem na jeho možnosti, schopnosti a žánrové zaměření
 • zapojovat stále více žáků do komorní a souborové hry
 • pokračovat v tradici třídních předehrávek a závěrečných veřejných vystoupení
 • získávat pedagogické pracovníky k účasti jejich žáků v soutěžích ZUŠ
 • pokračovat v zapojování žáků i učitelů do kulturního dění ve městě a okolí
 • spolupracovat s Mladoboleslavským komorním orchestrem, pěveckým sborem Boleslav a Podnikovým dechovým orchestrem Škoda Auto a. s., připravovat naše žáky pro vstup do těchto hudebních těles
 • pokračovat ve společných koncertech žáků a učitelů
 • nadále pravidelně zajišťovat okresní a krajská kola soutěží ZUŠ ve zpěvu a hře na smyčcové nástroje a ve hře smyčcových souborů, orchestrů a lidových nástrojů
 • pokračovat ve společných akcích a vystoupeních všech ZUŠ okresu Mladá Boleslav hledat další možnosti k propagaci školy na veřejnosti
 • účastnit se kulturních akcí, pořádaných Středočeským krajem (Rybova mše, koncerty k výročí narození Antonína Dvořáka)
 • vytvářet podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků