Základní umělecká škola
Mladá Boleslav


Vlastní hodnocení školy

Frekvence, struktura a způsob zpracování vlastního hodnocení školy se řídí platnou legislativou.

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy:

  • podmínky ke vzdělávání
  • průběh vzdělávání
  • podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání
  • výsledky vzdělávání žáků a studentů
  • řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogickych pracovníků
  • úroveň vysledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickym zdrojům