Základní umělecká škola
Mladá Boleslav


Úplata za vzdělávání (školné)

Hudební obor, Literárně dramatický obor, Taneční obor, Výtvarný obor

Způsob úhrady

 

Hudební obor

Druh výuky Hod.dotace měsíc rok pololetí
Individuální výuka 1 300 3000 1500
Individuální výuka (jen u mimořádně nadaných žáků) * 1,5 420 4200 2100
Rozšířené studium (jen u mimořádně nadaných žáků) * 2 580 5800 2900
Skupinová výuka (2 - 4 žáci) 1 200 2000 1000
Přípravná hudební výchova (kolektivní studium)   180 1800 900
Pěvecký sbor   180 1800 900
SPD výdělečně činní   1600 16000 8000

* jen po domluvě s ředitelem

 

Literárně dramatický obor

Druh výuky Hod.dotace měsíc rok pololetí
Přípravné a základní studium   180 1800 900
SPD výdělečně činní   1200 12000 6000

Taneční obor

Druh výuky Hod.dotace měsíc rok pololetí
Přípravné a základní studium   200 2000 1000
SPD výdělečně činní   1200 12000 6000

Výtvarný obor

Druh výuky Hod.dotace měsíc rok pololetí
Přípravné a základní studium   260 2600 1300
Rozřířené studium   420 4200 2100
SPD výdělečně činní   1200 1200 6000

SPD studující platí ve stejné výši jako základní studium.

Způsob úhrady

Úhrada za vzdělávání se platí ve dvou splátkách:

  • I. pololetí - září až leden splatnost do 15. září. Specifický symbol 100.
  • II. pololetí - únor až červen splatnost do 15. února. Specifický symbol 200.
  • Platba převodem na účet 27-6276600207/0100, (Každý žák má svůj variabilní symbol na jednotlivé studijní zaměření zvlášť v IZUŠ).

Platba hotově v kanceláři pouze v nutných případech.

  • Slevy

O slevu je možno zažádat v případě, že žák neabsolvoval výuku v nejméně čtyřech po sobě jdoucích hodinách z vážných důvodů, jako je např. nemoc. Absence žáka musí být řádně omluvena zákonným zástupcem. O slevu je nutno zažádat písemně na základě lékařského potvrzení.