Základní umělecká škola
Mladá Boleslav


Taneční obor

Vzdělávací obsah tanečního oboru vychází ze dvou vzdělávacích oblastí Taneční tvorba a Recepce  a reflexe tanečního umění.

Během celého studia je kladem hlavní důraz na klasickou taneční techniku, dále na zdokonalování pohybových dovedností, na rozvoj osobnosti, tvůrčích schopností, vyjadřování vlastních prožitků a originality.

Charakteristika:

Taneční studium na naší škole poskytuje výuku taneční výchovy již v přípravných ročnících, tzn. dětem 5-7 letým. Po složení talentových zkoušek mohou děti pokračovat ve výuce I.stupně základního studia.

Od 1.-7.ročníku jsou předměty taneční výchova a taneční praxe. Předmět taneční výchova zahrnuje základy lidového tance, klasického tance a současného tance. I.stupeň základního studia žáci ukončí závěrečným absolventským vystoupením a poté mohou pokračovat ve studiu II.stupně a následně ve studiu pro dospělé.

Na konci I. a II. stupně žáci absolvují veřejným vystoupením.

Korepetice je využívaná v plném rozsahu učebního plánu tanečního oboru.

Vyučované předměty:

  • taneční studium (přípravná taneční výchova, taneční výchova, taneční praxe)

Podrobné informace ke studijnímu zaměření Tanečního studia viz. Školní vzdělávací program.