Základní umělecká škola
Mladá Boleslav


Přihláška

Vážení rodiče a zájemci o docházku do základní umělecké školy.

Pro přihlášení žáka/žákyně do ZUŠ Mladá Boleslav použijte elektronickou přihlášku. Klepnutím na tento odkaz se otevře v novém okně formulář pro elektronické vyplnění přihlášky.

V prvním řádku formuláře vyberte ze seznamu všech ZUŠ v ČR Základní uměleckou školu Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325. Poté vyplňte všechny požadované údaje, které máte k dispozici (pozor: úspěšné odeslání přihlášky je podmíněno vložením rodného čísla žáka!) a přihlášku odešlete.

V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Po vyplnění přihlášky dojednejte telefonicky termín přijímací zkoušky.