Základní umělecká škola
Mladá Boleslav


Flauto Bambini

Flétnový soubor Flauto Bambini  – (pobočka Dobrovice) vznikl z potřeb žáků dokázat hrát také ve společenství, což je někdy mnohdy těžší. Je to vynikající příprava pro pozdější hraní v dechovém orchestru nebo v nějakém komorním souboru. Hru dětí to posune o třídu výše, co se týče vnímání  tónů ostatních hráčů  a harmonického souznění.