Základní umělecká škola
Mladá Boleslav

Aktuality a oznámení

OTEVŘENÝ DOPIS PEDAGOGŮ ZUŠ

06.12.2017 - 19:26 Eva Pinkasová

Otevřený dopis pedagogů Základní umělecké školy Mladá Boleslav k Večerním adventním trhům 2017

 

Vážení představitelé města Mladé Boleslavi, milí spoluobčané,              

                                                              

rádi bychom se jako učitelé Základní umělecké školy vyslovili k letošnímu pojetí Večerních adventních trhů v prostoru parku Výstaviště.  Oceňujeme snahu a jistě velké úsilí radních při přípravě a realizaci této a dalších akcí, jejichž jedním z cílů je pozdvihnout kulturní a společenský život v našem městě, přesto považujeme za důležité sdělit náš názor, možná doporučení do budoucnosti.

                Jako pedagogové výchovně vzdělávací instituce máme zájem na výchově mladé generace k estetickému cítění, skromnosti, nekonzumnímu způsobu života a úctě k tradicím. Jsme přesvědčeni, že současné pojetí adventních trhů je v mnohém v rozporu s těmito cíli. Výzdoba prostoru parku Výstaviště (a nejen tohoto místa v našem městě) působí v celkovém vyznění podbízivě a nevkusně a to zejména proto, že jí chybí citlivá koncepce, přiměřenost a respekt k pravému smyslu její existence. Přemíra bezmyšlenkovitě rozvěšených barevných světel po stromech a keřích, propojení adventu s ruským kolem a obrovským kýčovitým kolotočem v sousedství architektonického skvostu, kterým je budova mladoboleslavského divadla, v nás vzbuzují pocity absurdnosti a bezduchého hýření. Ztišení, půvab, hloubka či krása jsou spolu s dalšími atributy adventního času ohrožovány spotřebním a zábavním průmyslem.

                Nejsme nijak zaujatí vůči snahám zkvalitnit společenský život našeho města a nebráníme se inovativním přístupům, jak toho docílit. Apelujeme nyní pouze na úctu k uměleckým a duchovním hodnotám, které se z naší společnosti vytrácejí. V této souvislosti zmiňujeme také letošní ročník Adventního dřevosochání, který se konal v sobotu 2. prosince před hlavním vchodem  Městského divadla v bezprostřední blízkosti parku Výstaviště. Hlavní náplní této akce byla možnost vidět autentickou výrobu soch do Betléma instalovaného před divadlem. Jde tedy       o jedinečnou příležitost sledovat umělce při práci. S politováním konstatujeme, že tato akce „vyzněla do prázdna“, stejně  jako vystoupení našeho pěveckého sboru před Betlémem.

                Výše uvedené argumenty a naprosto jednotný postoj pedagogů ZUŠ jsou i důvodem, proč se žáci naší školy nezúčastní vystoupení na Večerních adventních trzích. Toto rozhodnutí neděláme v duchu nepřátelství vůči radním našeho města ani vůči jeho občanům. Naopak s nadějí vyhlížíme hojnou a vstřícnou uměleckou spolupráci.

S přáním klidného a opravdového adventu pedagogický sbor ZUŠ Mladá Boleslav.

                                                                                                                                                                    Ing. Jana Mlčochová                                                                                                                    ředitelka ZUŠ Mladá Boleslav

V Mladé Boleslavi dne 5. 12. 2017

 

Adresováno:

Primátor a náměstci primátora města Mladé Boleslavi

Rada města Mladé Boleslavi

Zastupitelé města Mladé Boleslavi

Představitelé kulturních institucí města Mladé Boleslavi

Školy a školská zařízení

Regionální média


Z fotogalerie

Slideshow picture
Slideshow picture
Slideshow picture
Slideshow picture

Soubory na naší škole

Smyčcový orchestr

Smyčcový orchestr

Dlouholetá tradice a vysoká kvalita je našemu smyččovému orchestru dobrou vizitkou nejn doma ale i v cizině...

Pěvecký sbor Jiřičky

Pěvecký sbor Jiřičky

Pěvecký sbor Jiřičky sdružuje děvčata i chlapce ve věku od 7 do 17 let a funguje od roku 2004...

Flauto Collegium

Flauto Collegium

Soubor zobcových fléten působí od roku 2005 a skládá se ze současných i minulých žáků a vyučujících...

Všechny soubory