Základní umělecká škola
Mladá Boleslav

Hrajeme si celý rok

Stejně jako v minulých letech uskutečnila i letos Základní umělecká škola Mladá Boleslav výchovné koncerty pro mateřské školy, tentokrát pod názvem Hrajeme si celý rok. Program byl složen z písní, tanců a hraných scének s tématem čtvero ročních dob a doplněn výstavou výtvarných prací žáků ZUŠ na totéž téma. Koncerty, které se svým týmem připravila MgA. Eva Pinkasová, proběhly ve dvou dnech, a navštívilo je přes 600 dětí z mladoboleslavských mateřských škol.

21.03.2016

006.jpg
002.jpg
003.jpg
008.jpg
011.jpg
016.jpg
P3212224.JPG
P3212241.JPG
P3212256.JPG
P3212276.JPG
P3212289.JPG
P3212297.JPG
P3212300.JPG
P3212308.JPG