Základní umělecká škola
Mladá Boleslav

Hudební obor

Struktura hudebního oboru poskytuje studentům nejen odborné základy, ale rovněž z nich umožňuje vychovávat kvalitní hudebníky.

Více informací

Literárně
dramatický obor

Literárně dramatický obor základních uměleckých škol rozvíjí celkovou osobnost žáka pomocí tvořivých aktivit.

Více informací

Taneční obor

Vzdělávací obsah tanečního oboru vychází ze dvou vzdělávacích oblastí - "taneční tvorba" a "Recepce a reflexe tanečního uměni".

Více informací

Výtvarný obor

Koncepce výuky výtvarného oboru se profiluje více způsoby, v nichž mají vždy svůj podíl vzdělávací i výchovný aspekt.

Více informací

Aktuality a oznámení

SPOLEK PŘÁTEL UMĚNÍ MB

16.04.2018 - 08:59 Eva Pinkasová

Mladoboleslavský kulturní život obohatila nová iniciativa!

Vážení rodiče, milí žáci, přátelé školy,

rádi bychom Vás informovali o nově vzniklém spolku, jehož činnost přímo souvisí s naší školou. ZUŠ Mladá Boleslav je jeho přirozenou základnou, protože jejím posláním je probouzet v mladé generaci vztah ke kulturním hodnotám. Členem Spolku se může stát i žák školy, pro nezletilé a studenty spolek chystá zvýhodněné vstupné na akce Spolku.

        Spolek přátel umění Mladá Boleslav z. s. vznikl v lednu 2018 jako dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob. Členy Spolku vede společný zájem, kterým je všestranná podpora kulturního života, zejména hudby, v mladoboleslavském regionu. Svojí činností Spolek navazuje na Klub přátel umění, který podporoval a rozvíjel kulturní a umělecký život na Mladoboleslavsku po roce 1918 a zejména pak na činnost Kruhu přátel hudby mezi roky 1950-1978. Tehdy se centrem kulturního dění stala Lidová škola umění za éry dvou ředitelů pánů Josefa Feřta a Josefa Nováka.

        Nově založený Spolek přátel umění Mladá Boleslav chce na tuto tradici navázat. Centrem jeho aktivit je Základní umělecká škola v Mladé Boleslavi, ale je otevřen široké veřejnosti v regionu. Proto se v  úterý 10. dubna 2018 sešli v prostorách umělecké školy ti, které myšlenka přispět k rozvoji kulturního života Mladé Boleslavi oslovila. V úvodu setkání promluvil o historii spolkové umělecké činnosti PhDr. Karel Herčík. Všichni přítomní se seznámili s cíli Spolku, kterými jsou například obnovení tradice koncertů klasické hudby v Městském divadle a podílení se na dramaturgii těchto koncertů. Nejvýznamnější letošní  plánovanou akcí Spolku je scénické provedení České mše vánoční Jakuba Jana Ryby v Městském divadle Mladá Boleslav. Jedná se o celoškolní projekt ZUŠ Mladá Boleslav k 90. výročí založení školy, který bude proveden 2. 12. 2018. Účinkují v něm dětský pěvecký sbor Jiřičky, žákovský orchestr, žáci tanečního oboru a hosté.

        Spolek ve své činnosti spoléhá především na vlastní zdroje, tj. příspěvky svých členů a případné finance sponzorské. Otevřena je možnost čerpat finanční dotace na jednotlivé projekty a další aktivity.

        Spolek usiluje o propojení občanských a spolkových aktivit se stávajícími kulturními institucemi a orgány státní správy a samosprávy. Proto byly zastoupeny významné kulturní instituce města Mladé Boleslavi, např. Mladoboleslavský komorní orchestr, Kultura města MB, Smíšený pěvecký sbor Boleslav, Společnost Mikuláše Klaudiána, Podnikový dechový orchestr Škoda Auto MB a další. Spolek si váží toho, že ve svých řadách uvítal i významné mladoboleslavské umělce houslistu Jana Kvapila, klavíristu Miroslava Sekeru, violoncellistu Jiřího Sládečka a houslového pedagoga Jiřího Nováka.

        První setkání spolku v sobě neslo nadějná očekávání.  Bylo patrné, že přítomní vnímají určitou potřebu podpořit rozvoj kulturních a estetických hodnot naší společnosti, které jsou pro její zdravé fungování základem. Spolek dále nabízí své členství a spolupráci podobně zaměřeným jednotlivcům i institucím. V nejbližších dnech bude možné podrobnější informace získat prostřednictvím webových stránek www.spumb.cz.

APRÍLOVÝ KONCERT

07.04.2018 - 21:23 Eva Pinkasová

Přijďte si poslechnout šestý veřejný žákovský koncert tohoto školního roku: Aprílový koncert se koná ve čtvrtek 12. dubna od 18 hodin v koncertním sále &scaron…

BŘEZNOVÉ KONCERTY

10.03.2018 - 08:07 Eva Pinkasová

Srdečně zveme na březnové koncerty:

20. března od 18 hodin v koncertním sále se koná Jarní koncert žáků.

Na oslavu Dne učitelů pořádáme ve středu 28.…

ÚNOROVÝ KONCERT

02.02.2018 - 20:10 Eva Pinkasová

Srdečně zveme na veřejný koncert žáků, který se koná 15. února 2018 od 18 hodin v koncertním sále školy. Kromě jiného se můžeme těšit na vystoupení žákyň pěveck…

Starší aktuality

Z fotogalerie

Slideshow picture
Slideshow picture
Slideshow picture
Slideshow picture

Soubory na naší škole

Smyčcový orchestr

Smyčcový orchestr

Dlouholetá tradice a vysoká kvalita je našemu smyčcovému orchestru dobrou vizitkou nejn doma ale i v cizině...

Pěvecký sbor Jiřičky

Pěvecký sbor Jiřičky

Pěvecký sbor Jiřičky sdružuje děvčata i chlapce ve věku od 7 do 17 let a funguje od roku 2004...

Flauto Collegium

Flauto Collegium

Soubor zobcových fléten působí od roku 2005 a skládá se ze současných i minulých žáků a vyučujících...

Všechny soubory